PANTAS merupakan satu laman web yang dihasilkan oleh pihak pengurusan MPSP untuk capaian maklumat pengurusan MPSP yang cepat, terkawal dan selamat. Ia adalah terdiri daripada beberapa sistem yang boleh dicapai secara web.

Sistem-sistem yang dibangunkan melalui PANTAS boleh digunakan untuk menyimpan dan mencapai maklumat oleh pengguna-penguna yang dibenarkan sahaja.
Sistem-sistem di dalam PANTAS ini amat memberi penekanan terhadap semua proses kerja-kerja di dalam MPSP.

MPSP menggunakan sistem ini untuk memudahkan pengguna tertentu mencapai maklumat yang terdapat di dalam PANTAS dari Intranet mahu pun Internet.